Telefoon

06 37 27 72 82

Email

info@masu.today

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van:

Massagepraktijk Wellness Masu
Meeuwiskamp 36
3755 JN Eemnes
06 372 77 282
info@masu.today
KvK nummer: 71272038
btw-nummer: NL191588866B01Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten met alle opdrachtgevers en massagepraktijk Wellness Masu
 • Alle massages en opdrachten zullen worden uitgevoerd onder de voorwaarden zoals beschreven in dit document, tenzij er anders is overeengekomen tussen Massagepraktijk Wellness Masu en de desbetreffende partij en dit schriftelijk is bevestigd
 • De opdrachtgever dient akkoord te gaan met de toepasselijkheid van beschreven Algemene Voorwaarden als er een opdracht wordt gegeven aan Massagepraktijk Wellness Masu
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden vastgelegd is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 1. Offertes
 • Massagepraktijk Wellness Masu brengt, op basis van de aanvraag, een offerte uit
 • De, op basis van de aanvraag uitgebrachte offerte, heeft een geldigheidsduur van 30 dagen
 • Alle offertes en aanbiedingen van Massagepraktijk Wellness Masu zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
 • De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW (21%), tenzij anders aangegeven staat
 • De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn uitsluitend van toepassing op de desbetreffende dienstverlening
 • Door een akkoord te geven op de offerte verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van Massagepraktijk Wellness Masu waarmee de overeenkomst tot stand komt
 1. Uitvoering opdrachten
 • Uitvoering van de opdracht vindt alleen plaats na ontvangst van de betaling van de opdrachtgever, met uitzonder van de particuliere massages: deze dienen direct na de massage afgerekend te worden
 • Het opzetten en afbouwen van de materialen die behoren bij de uit te voeren opdracht zitten inbegrepen in de tijd die geboekt is door de opdrachtgever
 • Indien de opdrachtgever opdrachten tot uitvoering wil brengen op zondagen of nationale feestdagen dan wordt er een toeslag gerekend van 20% boven op de huidige tarieven.
 • Voor alle opdrachten waarvoor Massagepraktijk Wellness Masu reiskosten moet maken wordt 0,19 cent per kilometer gerekend. De reiskosten worden gerekend van deur tot deur.
 • Eventuele extra kosten zoals parkeerkosten, extra gewerkte uren, etc. zijn voor rekening van de opdrachtgever
 1. Annulering opdracht
 • Onder ‘opdracht’ vallen alle activiteiten en dienstverleningen die door Massagepraktijk Wellness Masu worden geleverd
 • Annulering van een opdracht dient door de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail aan Massagepraktijk Wellness Masu doorgegeven te worden onder de volgende voorwaarden:
  – tot 4 weken voor aanvang van de opdracht (hieronder vallen alle  activiteiten die aangeboden worden door Massagepraktijk Wellness Masu): volledige restitutie van de betaling
  – tot 3 weken voor aanvang van de opdracht (hieronder vallen alle activiteiten die aangeboden worden door Massagepraktijk Wellness Masu): 80% van de betaling wordt gerestitueerd
  – tot 2 weken voor aan van de opdracht (hieronder vallen alle activiteiten die aangeboden worden door Massagepraktijk Wellness Masu): 50% van de betaling wordt gerestitueerd
  – na 1 week voor aanvang van de opdracht (hieronder vallen alle activiteiten die aangeboden worden door Massagepraktijk Wellness Masu): is geen restitutie meer mogelijk
 • Als uitzondering van bovengenoemde regel geldt het afmelden voor een massage die uitgevoerd wordt bij Massagepraktijk Wellness Masu in de praktijk:
  – Bij annulering van de afspraak dient dit minimaal 24 uur van tevoren te zijn aangegeven bij Massagepraktijk Wellness Masu, anders worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht.
 • Het betaalde bedrag voor cadeaubonnen kan niet worden gerestitueerd aan de afnemer
 • Cadeaubonnen kunnen zowel door de koper als de ontvanger nooit ingewisseld worden voor geld
 1. Privacy
 • Persoonlijke en bedrijfsmatige gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt door Massagepraktijk Wellness Masu zonder schriftelijke toestemming.

6.Overschrijding datum van uitvoering

 • Massagepraktijk Wellness Masu behoudt zich het recht om een opdracht te annuleren wegens ziekte, familieomstandigheden of overmacht.
 • Massagepraktijk Wellness Masu zal altijd zorgen voor een passende oplossing en zal dit tijdig communiceren met de opdrachtgever
 1. Aansprakelijkheid en gezondheid
 • Massagepraktijk Wellness Masu is niet aansprakelijk voor welke vorm van letsel dan ook tijdens de uit te voeren activiteit.
 • Deelname aan activiteiten van Massagepraktijk Wellness Masu is geheel op eigen risico
 • Bij het boeken van massages vindt er tijdens uw eerste afspraak een intake plaats waarin vragen worden gesteld over uw medische verleden en sportverleden.
 • Bij deelname aan massages uitgevoerd door Massagepraktijk Wellness Masu valt verzwegen medische informatie vooraf door de deelnemer(s) buiten de verantwoordelijkheid van Massagepraktijk Wellness Masu
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur de behandeling of het traject tijdelijk stopzetten en u doorverwijzen naar een arts of specialist. Uiteraard zijn de vervolgbehandelingen of activiteiten weer mogelijk zodra uw arts hier schriftelijk toestemming voor heeft verleend.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kunnen wij u vragen met hem/haar te overleggen of een massage of activiteit gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.